top of page

אמנות רב תחומית

אבו קישק האלה

054-2160628

תקיפה

מתי הראל

האלה אבו קישק נולדה ברמלה. היא עובדת עם חומר גלם ספוג ומשתמשת בו כמצע לסוג ציור ובפיגמנט אבקתי בערבוב עם חומרי בניין אשר מאפשר לה ליצור מעין תחבושות גדולות העשויות מספוג תוך הטבעת הפיגמנט בתוך הספוג בכמה וכמה דרכים. אבו קישק משתמשת בטכניקה זו כדי לדבר על הנושא תקיפה מינית בתוך המשפחה ומייצרת אינסטליישן בשילוב סאונד לסיפורי תקיפה בקול גברי בגוף ראשון נקבה על מנת לגרום לשבירה המחשבתית בתוך הנורמל. הסיפורים הם סיפורים אמיתיים אך אנונימיים בשתי שפות עברית וערבית אבל לא מתרגמים אחד את השני אלא מושמעים בלופ אחד מעל השני . טכניקה: פסלים בטכניקה מעורבת

bottom of page