top of page

עיצוב תעשייתי

אביב הגר

054-8358892

Forest Verde

פיני ליבוביץ'

השם של הפרויקט נולד מתוך מפגש עם ספרו של מרסל פרוסט שכתב את הספר "בעקבות הזמן האבוד", בספרו מתאר סצנה בה איך טעמה של עוגיית מדלן, טבולה בתה עוררה בו שמחה עצומה וזיכרונות מילדותו. החוויה שתיאר בספרו, שמכונה מאז "תופעת פרוסט", הייתה הבסיס להשערה מדעית, במחקר שנעשה באוניברסיטת בראון בשנת 2002 במחקר זה גילו שגירוי חושי יכול לעורר תחושות ורגשות חזקים. תופעה זו גרמה לי לחשוב על העובדה שאני רוצה לעורר תחושות ורגשות בזמן חווית האכילה וזאת דרך יצירת כלי אוכל תוך שימוש בגירוי חושי. בפרויקט שלי הכלים מעוררים חושים שונים ובצורות שונות. דרכם אני מאפשרת לסועד לחוות חוויה המייצרת סקרנות ושינוי הגבולות הקיימים.

bottom of page