top of page

תקשורת חזותית

אבריאלי אורטל

054-3931122

אחוות הנשים הפרסיות

אבי נאמן ותמר בר דיין

סדרת צילומים המציגה חמישה מנהגים נשיים מהעדה הפרסית. התמונות עוסקות באורח החיים הנשי, מהייחול למציאת בן זוג ועד הבאת ילד לעולם, דרך פרשנות ויזואלית עכשווית. המסורות לנשים בלבד, על אף ובעקבות תכתיבי החברה הדכאנית שבהן התפתחו, תרמו ליצירת סולידריות ואחווה נשית. הפרוייקט מנסה לשלב בין ישן לחדש ומעלה שאלות על מקום המסורת בחיי האישה המודרנית.

bottom of page