top of page

עיצוב פנים, מבנה וסביבה

אדלר תמי

054-6339705

קארדו-לוגיה

"קארדו – לוגיה" מציעה פעולה שמגדירה מחדש את האופן בו הפריפריה עובדת. היא מייצרת שפה חדשה שמאפשרת "לערים הרדומות" קריאה מחדש של הקארדו והדקומנוס, שבעזרתם נוצרת צומת דרכים עדכנית שמחלקת את השכונה לארבעה רבעים המנהלים אינטראקציה אחד עם השני. המטרה היא ליצור בשכונה עתיד שמתגלה מתוך עבר ישן בהווה העכשווי. השכונה היא בעלת עירוב שימושי קרקע, על מנת ליצור מרחב אורבני מאוזן, שבו שימושים מסוגים שונים משרתים את האוכלוסייה שגרה בסביבתם.

bottom of page