top of page

תקשורת חזותית

אור עדי

054-6996340

אנטארקטיקה

יעל בוגן ונדב ברקן

אינפוגרפיקה תלת מימדית המייצגת אוירה ונוף של היבשת אנטרטיקה בעזרת שימוש בנייר בלבד. הפרוייקט מבוסס על עובדות אודות היבשת (כגון טמפרטורה, אורך היום ועוד) והפיכתן לדימויים אינפוגרפיים על ייצוג מרכיבים חזותיים כגון בעלי חיים, קרחונים ותחנות מחקר. האובייקטים מלווים במידע ובטקסטים מתוך יומן מסע של סופרת בריטית בשם Jean McNeil שהתגוררה ביבשת.

bottom of page