top of page

עיצוב אופנה

אור פז

050-9704446

שומרת מסורת

מדינת ישראל היוותה כור היתוך חברתי תרבותי שהושתת על הכוונה ליצר חברה משותפת וזהה, וככזאת היא דרשה מהמהגרים להפנות עורף למסורות והתרבויות של ארצות המוצא. הקולקציה חוזרת לארצות המוצא של המעצבת, אשר טושטשו עם כור ההיתוך, וכך בדקה אור את היכולת שלהן להתערבב האחת בשנייה. צלליות, חומרים וצבעוניות אותנטית נשטפו כדי לייצר את אותו דף לבן, ומהנקודה הזו לצוף ולמצוא את דרכן חזרה אל פני השטח. זו קולקציית ready to wear לנשים, המשלבת פרשנויות עדכניות לאותן מסורות ובכך מייצגת את מה שישראלי הוא עבורה.

bottom of page