top of page

תקשורת חזותית

אטינגר מיה

054-5894427

Eidolonism

מושון זר-אביב וחנן קמינסקי

כיצד הייתה נראית מציאות בה התלות הרגשית שלנו בטכנולוגיה היתה מקבלת מעטפת דתית? דת ה-Eidolonism נבעה מתוך הצורך הקיומי שלנו כחילונים בקבלת תשובות מידיות באינטרנט ומשקפת את מערכת היחסים של המאמינים בה. הפרויקט מציג מעין מזבח לכת המאמינים בדת זו.

bottom of page