top of page

עיצוב תעשייתי

איזנברג רון

053-4214100

Rsenal

גלעד דווידי

פרויקט המשלב בין הישן והחדש דרך ירי בקשת ומציאות מדומה. הפרויקט מציג אלמנט שנועד להעביר את הסנסציה שבירי בקשת בעולם האמיתי אל תוך העולם הווירטואלי תוך התייחסות למעבר מהחלל הפתוח לתוך החלל הקטן של בית. זהו אובייקט חכם ומינימליסטי אשר נועד לשימוש אינסטינקטיבי ופשוט משום שהתפעול שלו הוא בגדר "עיוור".

bottom of page