הנדסת תוכנה

אלוני גל וגינון נופר

ConfIt

Confit הינה אפליקציה רשתית בזמן אמת ומטרתה ייעול כנסים אקדמאיים. המערכת חושפת ממשק שונה למנהל הכנס ולמבקר הכנס על מנת למקסם את מטרותיהם.