הנדסת תוכנה

אמודאי אורי

RECON

Mark and share military targets over augmented reality