top of page

תקשורת חזותית

אראל שחר

052-4452798

כיבוי איטי של המוח

אבי נאמן ותמר בר דיין

הפרויקט מציג פרשנות חזותית של שלבים בהתפתחות מחלת האלצהיימר באמצעות תיעוד גרפי פיזיולוגי של שלבי המחלה. השימוש בבד כחומר גלם מתגלה כמצע סביל ורלוונטי, באופן שמזכיר את דפוסי ההתקדמות של המחלה בתוך ״המצע הסביל״ שלה - המוח. בעזרת שילוב של תיעוד גרפי פיזיולוגי של שלבי האלצהיימר, ממצאים מאישיותו וחייו האישיים של האדם, לצד תיעוד גרפי של השלכות המחלה, מתקבל סיפור חזותי מקיף.

bottom of page