תקשורת חזותית

ארדיטי שרון

054-5711793

כולם רוצים לחיות

פרופ' ירמי פינקוס ומירב שחם

חמישה מאקטים ואיורי תלבושות המציגים פרשנות חזותית למחזה ״כולם רוצים לחיות״ מאת חנוך לוין. בפרוייקט בחנתי את האפשרות שלי כמאיירת להשתמש בצורת חשיבה ובכלים מעולם האיור לעיצוב במה.