top of page

עיצוב פנים, מבנה וסביבה

ארד הגר

052-4882872

מרד המרחב

"מרד המרחב" מתאר את המאבק של המרחב הפיזי בו אנו נמצאים, כנגד המרחב הווירטואלי. מאבק על הנטישה שלנו את המרחב הפיזי לטובת הווירטואלי. המרחב "משבש" את המקומות המוכרים לנו, מקומות בהם אנו מחויבים לעבור בכדי להגיע מנקודה לנקודה. בכל מקום כזה המרחב מחייב אותנו לשים לב אליו, להתבונן באיכויות שלו, ובאותו הרגע לשהות בו באופן מלא ולא בעולם הווירטואלי.

bottom of page