top of page

תקשורת חזותית

ארצי רוני

052-3950588

User723981391

נדב ברקן ויעל בוגן

הרשתות החברתיות מהוות חלק בלתי נפרד מחיינו וברשותן מאגר עצום של מידע על כל משתמש. לכל מילה שנכתבת אין דרך חזרה וכל פעולה שנעשית מתועדת ונרשמת במערכת. הפרויקט מתרגם עשר שנות חיים בפייסבוק לספר ענק מימדים ובו תיעוד מונוטוני ומנוכר של כל הנתונים והטקסטים, לצד נסיון לתפוש ולהמחיש נתונים וירטואליים באמצעים פיזיים.

bottom of page