top of page

אמנות רב תחומית

אתר חמוטל

050-8593911

ללא כותרת

נירה פרג, מאשה יוזפפולסקי

מיצב הוידאו של חמוטל אתר, אייי אההה אווו, מבקש להצביע על חוסר הנגישות לנפשו של האדם, עבורו עצמו. הוא עושה זאת על ידי כך שהוא כמו מנכיח "עולם פנימי" שמורכב מאנימציית רישומי פחם ו"עולם חיצוני", שמצולם בוידיאו. במרכז הווידאו, אישה המנסה להבין את שפתה הפנימית על ידי קריאה של הסימנים המופיעים בתוך גופה, שהיא הוגה אותם כקולות ראשוניים. סימנים אלו זזים ומתעוותים, ועולמה הפנימי של האשה מתפרע, ומתריס בתוכה. דמותה הפנימית של האישה מופיעה כבובת נייר מעורטלת מתגרה ומשתעשעת. על מסך נוסף מופיעים רישומי האנימציה כמעין מקרא של שפתה הפנימית של האשה. ההכלאה בין הווידאו לאנימציה מייצרת מצב ביניים לא נוח, קולאז' נע, של נייר ווידאו. טכניקה: מיצב וידאו

bottom of page