top of page

עיצוב תכשיטים

בהט יותם

050-5981990

Loop de Loop

פרופ' דגנית שטרן שוקן, אורינה פרנטה מרצקי וקובי פרץ

ויקטור שקלובסקי, תיאורטיקן מתחילת המאה ה-20, טען כי קליטתם של דברים נעשתה שחוקה ואוטומטית ושאנו כבר לא באמת מבחינים בדבר. תפקידנו, האמנים, הוא "להשיב אבן לאבניותה", להחיות את הרגישות ולגרום לצופה לשים לב לדברים. ככל שהיצירה יותר מורכבת ומתעכבת הבנתה, כך גדל העניין בה. כאן האבן חוזרת לאבניותה. בפרויקט שלי יצרתי עולם צורני וסדרת תכשיטים בצורפות קלאסית שמנהל דיון עם קביעה זו. הפרויקט עשוי מזהב 14K, כסף, נחושת, פלדת אל חלד, פנינים ופניני בארוק.

bottom of page