top of page

עיצוב פנים, מבנה וסביבה

בויטלר דנה

052-4573482

אנ-גנרה

על הפרויקט: גנרה הינה העיר העתידית של ישראל 2048, עיר פרברית המורכבת מפרויקטי מגורים משוכפלים חסרי יחוד וחסרי הקשר, המכילים בתוכם מבצרי בתים מוגנים המפרידים כל אחד לשלו. עיר, המותאמת לחתך אוכלוסייה מסויים, שתוך מספר שנים כבר לא תתאים להם וללא יכולת גמישות והשתנות. אנ-גנרה הינו פרויקט אוטופי לשיקום חברתי ושייכותי של מרחבי הפרויקטים המשועתקים. השיקום יעשה באמצעות פעולות אדריכליות לשינוי מרחב החיים ומבוססות על הצורך לייצר מקריות במרחב, מרחבים לחקירה ועירוב שימושים, כל זאת על מנת ליצוק תוכן לתוך הגנרי.

bottom of page