top of page

תקשורת חזותית

בומברג ליאל

R3AL.ME@sendnudes

ורד הוא ורד הוא ורד הוא ורד

נירית בנימיני ובן בנחורין

פרויקט חוצה פלטפורמות המבוסס על סיפור אהבה וירטואלי בגריינדר (אפליקציית היכרויות לגברים). העבודה עוסקת בייצוג מושגים כגון אמת,התחזות, צורך בתשומת לב, התמכרות, החפצה ודימוי עצמי דרך הרכב מוזיקלי פיקטיבי הקיים רק בעולם האינטרנטי - הצופה מוזמן להיכנס לכתובת R3AL.ME ולחוות את הפרויקט באופן אישי דרך הטלפון הנייד שלו.

bottom of page