top of page

עיצוב טקסטיל

ביבין יולי

054-7335958

לקשור כדי לזכור

מאשה זברין, יערה פרי

אובייקט טקסטיל עשוי מצמות חבלי כותנה, בהקשר למסורת נשים בתרבות אוקראינית. זכרון של שלושה דורות נשים במשפחה, קולעות בצוותא צמות, חרות בי כחוויית ילדות חזקה. כאמנית טקסטיל חשתי משיכה לפעולה שהוכחשה בזהותי כישראלית, ואני ממשיכה לקלוע אובייקט מצמות חבלים. הפעולה האינטואיטיבית נעשית בהקפדה על פרמטרים מדוייקים של הידוק ומתיחה, כריכה, פיתול, ושיכפול, כך שמרקם החבל הגמיש, נהיה שותף לאיזכור עכשווי של חוויה נשית מסורתית. חומרים : חבל כותנה. טכניקה : קשירה.

bottom of page