top of page

עיצוב תעשייתי

בילסקי אור

054-5598718

נפש

פיני ליבוביץ'

בעידן המודרני בו דברים משתנים ללא הרף, גם מושג ה"נצח" מקבל משמעות אחרת. "נפש" היא מצבה מודולרית המבקשת לנסח מחדש את תפקידה של המצבה כאובייקט המשקף זיכרון בתרבות המקומית. המצבה ניתנת להתאמה אישית באמצעות חלוקה ליחידות בעלות פונקציות שונות המעצימות את הסמליות במנהגים השונים, ומאפשרת בחירה של קומפוזיציה חומר ושימוש. המודולריות והגיוון ש"נפש" מציעה שואפים ליצור מערכת שתגדיר מחדש את המרחב הציבורי של בית הקברות, הן מבחינה אסתטית והן מבחינה פונקציונלית.

bottom of page