top of page

עיצוב פנים, מבנה וסביבה

ביקלס ירדן

052-4245507

אינטימיות מן ההפקר

"אינטימיות מן ההפקר" מתייחס לתחושות הנפוצות של ניכור ובדידות המאפיינות חיים בערים גדולות, במקרה הזה תל-אביב. הפרויקט מנסה לתת מענה לתחושות אלה בהתבסס על בניית רשת פלטפורמות המותאמות לאתרים שונים, בשטחי שוליים בלתי מנוצלים במתחם העיר. אלה ישמשו במה למפגש ודיאלוג בין אנשים בודדים וקבוצות קטנות, בעיצוב ואוירה המייצרים תחושת אינטימיות נינוחה שתביא לקשר בין-אישי ושיח.

bottom of page