top of page

אמנות רב תחומית

בכור ניסן

054-7844139

מדרגות ללא מוצא

יוני גולד

ניסן בכור מתגורר כיום ברמת גן. בפרויקט הגמר הוא מציג ציורים גדולי ממדים המתארים מקומות שבהן הוא נוהג לבקר הרבה, מקומות אשר היוו בעבר מקום מבטחים ברגעים של חוסר וודאות, אך איבדו בהמשך כל חשיבות מבחינת תחושותיו האישיות. בכור מצלם את המקומות הללו, והצילומים, שהם הבסיס לציורים, הם רק רק זיכרון ישן מרגע שהיה מכריע. הציורים מכילים חלקים מצומצמים של הנראה בצילומים, אלה הם חלקים שלהרגשתו מזקקים את תחושת הרגע המכריע שחווה, והוא מתרגם אותם לצורת חללים ריקים בעלי מבנה שלעיתים הוא חסר היגיון, אשר כמו מממשיכים להתקיים במרחב הציבורי. גם הצבעוניות והקומפוזיציה שעוברים בציור שינוי ביחס למראה המקורי שלהם, מאפשרים לבכור לספר את הסיפור שלו על כל אחד מהמקומות אליהם הוא חוזר, בכל פעם באופן שונה. טכניקה: אקריליק על בד

bottom of page