top of page

עיצוב תכשיטים

בלוך שרה

052-4367100

זה לזה

אורינה אבוקיה מרצקי ואיל שינבאום

התכשיטים שלי עוקבים אחרי מתארו של גוף ומיצרים קצב ויזואלי. שילובם של שני העקרונות הללו דורש מאות אלמנטים חזרתיים שמקבלים משמעות בהצטברותם - אחד ביחס לשני. אני משתמשת ביציקה כטכניקת שכפול ועובדת עם אלומיניום בגלל משקלו הנמוך. למרות שמהות העבודה שלי נובעת ממורכבותם של תהליכי העבודה, המשמעות המלאה שלה מתקיימת בחוויה החזותית והטקטילית של המשתמש. התכשיטים נוצרו בטכניקת צורפות קלאסית מכסף ואלומיניום.

bottom of page