top of page

עיצוב תעשייתי

בן-אוליאל גולדנברג יעל

052-4411205

Câliner

אלכס פדואה

Câliner (קָא-לִי-נֶה) - להתנשק ולהתכרבל בצרפתית, רהיט המיועד להכיל ולקרב שניים. הפרויקט עוצב מתוך מחשבה על יחסים, רומנטיקה ואינטימיות בין בני זוג ונובע מההנחה כי רגעי הפנאי והביחד נדחקים הצידה בחיי השגרה המודרניים. הפרויקט עוסק בצרכים הבסיסיים הקיימים בין בני זוג; הצורך במגע, בשקט, להיות יחד, אפילו להיות בשקט ביחד ובשאלה - האם ניתן לעודד את הדברים הללו באמצעות עיצוב? Câliner הוא רהיט פנאי המורכב משני משטחים שפונים אחד כלפי השני ויחד יוצרים חלל להישען כנגדו ולהתכרבל לתוכו. באופן אירוני הוא יוטמע בשגרה, יהפוך לחלק מהחיים וימלא תפקידים שונים ועם זאת יהווה מקום בו ניתן לקבל רגע של שקט וקרבה.

bottom of page