top of page

עיצוב תעשייתי

בן דוד אלון

052-350782

SPARK

אמיר ליפסיקס

יום אחד נתעורר ונגלה שהחשמל שמפעיל את השעון מעורר מגיעה אלינו מהרוח שנשבה במהלך הלילה. העולם עובר מהפכת אנרגיה שמשנה את הדרך שבה אנו מייצרים חשמל. SPARK הינה משאית הנושאת בתוכה צפלין עם טורבינת רוח. הניוד של הטורבינה מאפשר את העברתה ממקום למקום, ובכל זמן, ובכך להגיע לניצול מירבי של אנרגיית הרוח באזורים שונים. את החשמל שהופק ניתן לאגור בבנק סוללות שנמצא במשאית ולאחר מכן לנייד ולשווק את אותו החשמל לפי דרישה באזורי ביקוש שונים.

bottom of page