top of page

הנדסת תוכנה

בן עשור נדב

TeachMe

מערכת TeachMe מאפשרת תרגול והעשרת אוצר מילים בשפות שונות ומנהלת עבור המשתמש את תהליך אסטרטגיית למידה. המערכת "לומדת" את המשתמש ומתאימה את התרגול המתאים ביותר עבורו.

bottom of page