הנדסת תוכנה

בן צבי דניאל ולחובר מיכאל

MotoCom

מערכת זו משמשת כאמצעי תקשורת המאפשר לחיילים בפלוגה לתקשר בעזרת סט מוגדר מראש של הודעות המייצגות פקודות למיניהן, כגון: אש, חדל אש, לסגת, וכו'. המערכת תאפשר תקשורת בין החיילים והמפקד וכן מהמפקד אל החמ"ל. המערכת תספק שירות זה תוך הפרעה מינימלית ככל האפשר עבור המשתמש בשטח בזמן פעילות מבצעית.