top of page

עיצוב פנים, מבנה וסביבה

בן צור אימור

054-7617188

עיר קוגניטו

"עיר קוגניטו" מציעה אלטרנטיבה חדשה למערכת החינוך, שבה העיר כולה הופכת למרחב של לימוד בלתי פוסק. את בתי הספר מחליפים כל המקומות שיש לעיר להציע כגון; קופת חולים, עירייה, מוסך, משתלה, נגרייה, בנקים ועוד. כל אלו הופכים למקום שבו צעירים, אך גם מבוגרים, נחשפים לידע חדש, כלומר, לומדים את החיים מחדש דרך העיר.

bottom of page