top of page

תקשורת חזותית

ברדיצבסקה מרינה

053-4441411

PhotoGRAPHY

אסף חנוכה ונועה שוורץ

מדריך צילום המונגש על ידי ספר ומעביר את עקרונות הצילום למתחילים מכלי עבודה בסיסיים ועד ניואנסים חשובים בצורה נגישה וברורה. העקרונות מועברים לצופה באמצעות צורות ומערכים גרפיים. הספר ערוך בצורה כזו שכל כפולה מתייחסת לעיקרון אחד בעזרת טקסט מתומצת ואילוסטרציה גרפית.

bottom of page