top of page

עיצוב תעשייתי

ברוך מעיין

052-6263635

bellykit

גלעד דוידי

מכשיר מעקב ביתי לתהליך ההיריון. עם התפתחות הטכנולוגיה בשנים האחרונות ניתנת לנו האפשרות לעקוב אחר דברים רבים המתרחשים בגופנו. במהלך ההיריון, גובר באישה ובסביבתה הרצון לעקוב ולקבל כמה שיותר מידע על המתרחש עם העובר במהלך תשעה חודשים. Bellykit היא ערכה המאפשרת את קבלת ושמירת המידע במרחב הביתי ונותנת את האפשרות לשיתוף הסביבה המשפחתית הקרובה. ע"י חיבור חדש בין מספר אלמנטים הפונים לשלבים שונים בהתפתחות העובר נוצרת חוויה שלמה ומקיפה יותר.

bottom of page