top of page

תקשורת חזותית

ברזל שני

052-4486133

מפלגת פרש

אופיר ליברמן ואיתמר דאובה

מפלגת פרש היא מפלגה המייצגת את הדור הצעיר בארץ המאופיין בתכונות של חומריות ונרקיסיזם. דור זה מתייחס למפלגות הפוליטיות כמותגים שניתן לבחור מביניהן ולא כתנועות המבטאות רעיון וראויות לנאמנות. חוסר העניין של הדורות הצעירים בפוליטיקה, ביחס למצב הפוליטי המורכב בשנים האחרונות בארץ העלה את השאלה - איך תראה מפלגה בהובלתם?

bottom of page