top of page

תקשורת חזותית

בר גילעד

050-7333142

This is Iranian fantazi

נדב ברקן ויעל בוגן

מסע מדומיין של מעצב גרפי ישראלי, לטהראן, עיר הבירה של איראן שעליה שמעתי רבות אבל אין ביכולתי לבקר בה. הפרויקט הינו סיפור מסע מדומיין לטהראן המסופר באמצעות חפצים, מזכרות ודימויים המוצגים כעדויות לחוויה שלא הייתה. בתהליך העיצוב מתקיים שימוש קולאז׳י ואקלקטי בשפה גרפית המושאלת ומפורקת מההיסטוריה של התרבות החזותית האיראנית.

bottom of page