top of page

תקשורת חזותית

גבע רוני

050-8656532

תדרים

אבי נאמן ותמר בר דיין

מתוך מטרה לייצר התבוננות מחודשת על חוסר האיזון בחיינו, הפרוייקט מציג את החיובי והשלילי בסיטואציות יום-יומיות, ממפה ומגדיר את העומס והלחצים הבלתי נמנעים המתווספים אליהן. הפרויקט מציע אפשרות להסתכל על המצב הנתון בפרספקטיבה אחרת ובדרך שבה ניתן להחליט אם לצלול לפרטים הקטנים המרכיבים את חיינו, או להתרחק ולהסתכל על השלם במקום.

bottom of page