top of page

תקשורת חזותית

גבריאלוב סיגלית

054-9434135

בוכרית

דקל בוברוב ויואב גתי

סדרת דימויים רקומים על מפה בוכרית מסורתית. מהלך העבודה כלל פרימת אלמנטים הקיימים על מפה וריקמה של דימויים חדשים המספרים את הסיפור שלי כבת למשפחה בוכרית. הסיפורים נעים על ציר ההתפתחות מנערה לאישה בתוך בית מסורתי-שמרני. הדימוים מתארים את ההתמודדות שלי מול ההורים והמסורת לכדי עצמאות ולחופש בחירה.

bottom of page