top of page

תקשורת חזותית

גולדמן גלית

052-5439446

12 שבטים חדשים

נדב ברקן ויעל בוגן

שניים עשר יחידות מודפסות המסמלות את חלוקת החברה הישראלית הנוכחית לתת-קבוצות - השבטים החדשים. מטרת הפרויקט היא להכיר ולקרב כל שבט בעזרת יצירת מערכים צורניים המכילים סמלים מתחומי חיים שונים כגון אדריכלות, מנהגים ואמונה. ההשראה החזותית הינה הויטראז’ים בבית הכנסת המציגים את שנים עשר השבטים המקוריים.

bottom of page