top of page

עיצוב תעשייתי

גופר כליל

054-6381987

STONE1200

ניר זיגל

תיק קלאצ' העשוי מקרמיקה ועור העובר בין דורות של נשים ומיועד לאירועים מיוחדים. התיק מצטרף לשורה של חפצים שעוברים בירושה כגון תכשיטים, סרוויסים וכלי כסף. הבחירה בחומרים אלו נעשתה ממספר סיבות: הם בעלי אורך חיים ארוך מאד (הקרמיקה אינה מתכלה לאחר שרפה) ויכולים להחזיק את הדורות בהם יעברו. כמו כן, שני החומרים הינם חומרים אורגנים שחיים בהרמוניה אחד עם השני ומקבלים את השנים עליהם. כלומר, ככל שיעבור הזמן, החומר ישתנה ויתיישן ויהיה ניתן להבחין בזמן הארוך שהתיק חי. התיק אינו רגיל ובהתאם לכך היחס אליו, כאל מוצר יקר בעל יחס מיוחד החי מעין חיי נצח.

bottom of page