top of page

אמנות רב תחומית

גרול מירב

054-4888403

Survival of the Fittest

אתי אברג'ל

מירב גרול, עוסקת בעבודותיה בקשר בין אדם, חיה וטבע. בפרויקט הגמר היא מציגה אינטראקציה בין שני "בעלי חיים", הצייד והניצוד, שניהם בעלי אופי מאיים וגרוטסקי ובעלי עיוותים גופניים שונים. עבודתה היא הרהור על העתיד, מתוך נקודת מבט אפוקליפטית המציגה תמונה עגומה ומעוררת אימה של העתיד. את השראתה היא לוקחת מתחומי המדע והארכיאולוגיה ומייצוגים המדגימים את ההשפעה ההרסנית של האדם על הטבע. הדימויים מורכבים מחומרים עמידים – פלסטיק, ניילון וחומרים אורגניים שעתידים להתכלות, אלה מעלים את השאלה- מה בסופו של דבר ישרוד? טכניקה: פיסול בטכניקה מעורבת

bottom of page