top of page

עיצוב תעשייתי

גרינבלט איתי

Envoy

אלכס פדואה

קסדה מותאמת ללוחם רפואי בשטח המסייעת באבחון טיפול וזיהוי ייחודי. שילוב של קסדה צבאית עם מכשור רפואי ייעודי, המהווה גורם משמעותי באיכות ומהירות הטיפול בפצוע בשטח. בתכנון הקסדה באים לידי ביטוי שני ערכים מרכזיים: העצמת היכולות הרפואיות של הלוחם הרפואי בשטח ותמיכה בפן הפסיכולוגי- נפשי. הצלחת הפרויקט היא היכולת להכיל במוצר אחד תפקוד גבוה לצד תכנון ממשקים והתאמה אישית.

bottom of page