top of page

עיצוב טקסטיל

ג'רבי חן

054-2128456

מסכים

הדס הימלשיין, יובל עציוני

מסכים ארוגים בצבעוניות משתנה, מוצבים בחפיפה במטרה לבחון מעבר אור, נראות וטשטוש. זהו מחקר בתחום הטקסטיל הביתי, הנתון לשינויים ביחס לגודל חלל המגורים. הבחירה בווילונות רשת באריגה בסיסית, מאפשרת לבחון את הווילון לא רק כחפץ דקורטיבי, אלא כ"מסך צבע", מעביר וחוסם אור, תוך טשטוש דמות או אובייקט העומד מאחוריו. עיצוב הווילונות מאפשר ויסות יעיל של אור ונראות, ללא צורך במיסוך כבד בחלל מגורים עירוני מצומצם. חומרים : פוליאסטר. טכניקה : אריגה ידנית בנול ממוחשב.

bottom of page