top of page

עיצוב פנים, מבנה וסביבה

דהן טל

052-6552753

אדמ-יה

"אדמ-יה" ממזגת בין המציאות הממשית המוזנחת ובין והמציאות הווירטואלית. היא מאפשרת הזדמנות אדירה בה המרחב המרובד מנוצל כדי לטפח את המציאות המרחבית שמסביבנו, טיפוח חסר תקדים שנעשה כל פעם מחדש. "אדמי-יה" מתחלקת לשלושה חלקים: אפליקציה המאפשרת לנו להתעדן במציאות, אך באותה נשימה גם לברוח ממנה. שעון המודד מדדים פיזיולוגים בזמן אמת, ומשקפיים שמתוכם תוקרן המציאות המרובדת. "אדמ-יה" היא מערכת לשיפור התחושה במרחב, על ידי עיצוב בזמן אמיתי ובעזרת מניפולציה של ממד חזותי, על המרחב לשיפור פרמטרים נפשיים פיזיולוגים.

bottom of page