top of page

עיצוב פנים, מבנה וסביבה

דובאשינסקי מקסימיליאן

054-7763205

העיר החופשית עכו \ المدينة الحرة عكا

תושבי עכו העתיקה מאבדים את מקומם בעיר, אל מול האינטרס הלאומי שמבקש לראות בה פנינה תיירותית. הפרויקט נותן ביטוי טריטוריאלי לזכותם של תושבי העיר העתיקה להחליט את גורלם, ומציע להפוך את עכו העתיקה לעיר אוטונומית שאינה תלויה בפוליטיקה לאומית.

bottom of page