top of page

עיצוב תעשייתי

דוד ליעד

054-7466634

MYU

ניל ננר

MYU היא מטרייה המאפשרת למשתמשים לתקן ולשנות אותה וכתוצאה מכך נוצר קשר קרוב יותר בינה לבין המשתמש. פתרונות נפוצים כגון ברגים, מוטות והבד עצמו הניתנים למציאה בכל מקום מהווים חלופה מידית ויעילה. "תקן זאת בעצמך" מחזיר למעצבים את השליטה בחיי המדף של מוצרים וקורא לשינוי מהותי בצריכת מוצרים חד פעמיים. יצירת מוצרים מעוצבים ניתנים לתיקון בעזרת כלים ביתיים, הנותנים מענה זמין ומחזקים את הקשר בין המשתמש למוצר.

bottom of page