top of page

עיצוב טקסטיל

דיחנו נעה

054-5277297

Bipolar

רועי שכנאי, מתי הראל

סריגים המיועדים לבגדי ספורט אפנתיים. הסריגים מעוצבים תוך שימוש בצורות חוזרות (Repetitive), נסרגות לאורך ולרוחב. שימוש בחוטים בעלי תכונות שונות, יוצר מרקם בלתי אחיד, המעוות את צורות הסריגה האחידות. היצירה במכונה תעשייתית סטנדרטית, דרך תיווך המחשב, מנועים ומחטים, משובשת על ידי חומרים, המובילים אותי ליצירת משטחים במראה אורגני, המעניק רובד ייחודי לבדים. חומרים: חוטי פוליאסטר, חוטי ניילון, חוטי גומי פוליאסטר, חומר גומי מקשיח .(Plastidip) טכניקה : סריגה תעשייתית במכונה 12gg.

bottom of page