top of page

תקשורת חזותית

דניאלי מאי

054-5436454

הפרעת-קשב

נועה שוורץ ואסף חנוכה

ספר המורכב משני חלקים המנסים לתאר את חיי עם קונצרטה ובלי קונצרטה (תרופה לטיפול בהפרעת קשב וריכוז); כיצד התרופה משפיעה על התפקוד שלי, וכיצד אני מתנהלת בלעדיה. במהלך הפרוייקט חקרתי את שני הצירים במקביל באמצעות תיעוד ויזואלי וטקסטואלי של יומיים תחת השפעת הכדור ובלעדיו, והצגת השוני ביניהם תוך התמקדות בתחושות, מחשבות, וביצועים.

bottom of page