top of page

תקשורת חזותית

הדר עמית

054-4994786

Happy Disaster

יעל בוגן ונדב ברקן

הפרויקט עוסק בחרדות בחברה ובתרבות הנוכחית על ידי משפטים המייצגים חרדות וכתובים על גבי אובייקטים יומיומיים, בטיפוגרפיה ידנית ובצבעים עליזים בכדי לייצר פערים תפיסתיים אצל הצופה. הקונטרסט בין התוכן לצורה מבטא התמודדות עם מחשבות מטרידות ופחדים אישיים למול ניסיון לשדר נינוחות ואופטימיות כלפי חוץ. כל האובייקטים יחדיו יוצרים חוויה שבין עליצות להיסטריה בחלל עמוס ואינטנסיבי.

bottom of page