top of page

אמנות רב תחומית

הורוביץ קרן

052-3948185

מזרח ומערב נפגשים בטקס החינה התמנית

גלעד אפרת

קרן הורוביץ נולדה ביישוב מיתר. בפרויקט הגמר, היא מציגה ציורים שחושפים ומסתירים חלקים רישומיים. החיבור בין הטכניקות יוצר מתח באסתטיקה החומרית שבהם נפגשים עולמות סגנוניים השאובים מהפופ, סוראליזם, ציורי קיר וגרפיטי. השימוש בטכניקות וסגנונות אלה, מדגיש את ההבדלים בין התפיסה המערבית על טקס החינה התמנית, כטקס שנוטה להעלות לעג וגיחוך בחברה המערבית, לעומת הפיכתו לטקס נגיש לצופה, בעל משמעויות וסמלים אופייניים שמייצר נקודת מבט חדשה. המשמעויות הסימליות, הצורניות והצבעוניות שעולות במהלך טקס החינה, מיועדות להכנת האישה לקראת טקס הנישואין. לדוגמה, המשולש שמופיע בעבודותיה של הורוביץ ומייצג את פריון האישה, כך גם, הצבעים האדומים והירוקים, שהם הצבעים הדומיננטיים בטקס ובציוריה, מסמלים פריון ותקופת מעבר. הורוביץ מציגה באחד מציוריה כלה המחופשת כ"כלת-על' עם רמזים האופייניים לטקס החינה התימנית. בעבר, ייחסו לחינה סגולות מאגיות והשימוש בה היה נחשב כאמצעי הגנה מועיל מפני מאגיה שחורה. תלבושת החינה שומרת מעין-הרע, שזו לא תזהה את הזוג ותזיק לו בתקופתו הרגישה שלפניי הנישואין. טכניקה: טכניקה מעורבת של ציור ורישום על בד

bottom of page