top of page

עיצוב תעשייתי

הכטר שיר

052-4550448

DINNER - Exhibiting Food and Tasting Art

אלכס פדואה

הפרויקט מציג כלי הגשה המאפשרים דיון ביצירת חוויה, במפגש בין האדם לאוכל, בערעור על המוכר, החיפוש אחר ריגוש במינון של אותנטיות ובהעברת תחושות ורעיונות באמצעות כלים חזותיים. הממשק בין עיצוב לאוכל, הוא הזדמנות לדיאלוג בין שני יוצרים, מעצבת ושף, דרך תקשורת שאינה מילולית אלא מתקיימת באמצעות שפה צורנית, חומרים וטקסטורות, כפלטפורמה להיפוך תפקידים; ארוחה בה המנות נוצרות לכבוד הכלים. הארוחה מורכבת משישה כלי הגשה עבורם יוצרו מנות ייחודיות ועוסקת בממד הזמן ובפירוק המנה ליחידת הבסיס הראשונית של ביס אחד.

bottom of page