top of page

אמנות רב תחומית

הנדלסמן שיר

050-8578830

ללא כותרת

נירה פרג

שיר הנדלסמן נולד בתל אביב. בפרויקט הגמר הוא מציג מיצב וידיאו, סאונד ופיסול העוסק בניסיון להפגיש מחדש בין הוריו הגרושים המצויים בנתק מוחלט בשנים האחרונות. המיצב עובד כמכונת סאונד גדולה שמתופעלת על-ידי האם, אשר במסגרתה נמסר תיאור פגישתם המקרית של ההורים בתחנת דלק במרכז הארץ. רגע הפגישה אשר התרחשה לאחרונה, מתעצם, מתארך ואף מועלה כטקסט של מחזה גרוטסקי על רקע הסיטואציות הסוריאליסטיות, המנופחות, הבימתיות והתיאטרליות בהן מצולמים ההורים. טכניקה: סטילס מתוך וידיאו

bottom of page