top of page

תואר שני בעיצוב

הרמתי חבצלת

050-8267622

שינוי - איזון חדש או מטמורפוזה

פרויקט חדשני המייצר טקסטיל תלת ממדי בשיטה חדשה ומקורית לגמרי. כיצד הופך האריג מדו-ממד לתלת-ממד? "מספיק ברטט קל של אור, בהופעת ענן, בשינוי הקל ביותר בטמפרטורה בכדי לשבור את ברית השלווה ולהביא לסדרה של מטמורפוזות. כל מטמורפוזה, בתורה, מהווה רגע של קביעות אשר אליה מתווסף מיד שינוי שבעקבותיו איזון חדש" - אוקטביו פז. הפרויקט הוא מחקר חומרי הבודק כיצד משפיע סיב הצמר, הטבעי, בשילוב סיבים טבעיים אחרים על טקסטורה של אריג והפיכתו מדו-ממד לתלת-ממד. ניתן להשתמש בתוצרים במבחר יישומים - משטיחים, דרך בגדים ועד טקסטילים מבודדי- רעש.

bottom of page