תקשורת חזותית

וולטר מיטל

054-8071788

ארבעים ושמונה שעות

אבי נאמן ותמר בן דיין

ארבעים ושמונה השעות של יום הזיכרון ויום העצמאות הם יומיים מכוננים וחשובים בהווי ובזיכרון הקולקטיבי הישראלי. באמצעות סרטון, אני מציגה את פרק הזמן הנ״ל ע״י ניתוח ויזואלי של הדימויים, פסי הקול או הצלילים המוכרים לכולנו וחקוקים בזיכרון הקולקטיבי שלנו, תוך שאני מחברת אותם מחדש בדרך המייצרת אפשרות להתבונן על יומיים אלו מבחוץ ולעורר מחשבה.